Activiteiten

In activiteitencentrum De Meenschaar vinden onder andere de volgende activiteiten plaats:

  • Schaken, dinsdagavond, meer info: www.schaakverenigingbedum.nl
  • Kaarten,  woensdagmiddag, meer info: de heer Schollema, tel. 3014508
  • Kaarten vrijdagmiddag, meer info: de heer K. de Vries, tel. 3013724
  • Vrouwentaalcafé, dinsdagmorgen. Meer infomatie
  • Taalcafé voor mannen en vrouwen, woensdagmorgen. Meer informatie
  • Spreekuur voor begeleiding van nieuwkomers en statushouders. Meer informatie.
  • Inloopspreekuur van Mensenwerk Hogeland. Zie website Mensenwerk Hogeland.