Spreekuur voor begeleiding van nieuwkomers/statushouders

Maandag in de even weken van 10.00 – 12.00 uur.

Contactpersoon:

Marloes Klok

T. 06 275 27 338

E. statushoudershethogeland@mjd.nl