Corona virus

De Meenschaar is in ieder geval tot 6 april

GESLOTEN

Muziekschool Hunsingo, de Bibliotheek en alle andere activiteiten liggen stil

Dringende zaken graag per mail naar info@demeenschaar.nl